วันอานันทมหิดล ประจำปี 2566 “น้ำใจสร้างกุศล EYES NEED YOU ต่อสายตาด้วยสายใจ”

แชร์เนื้อหานี้ :

352204038 180536374670078 501374708272679014 n

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2566 รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ศ.ดร.นพ.สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ นายธีรดนย์ ตานพิพัฒน์ นายกสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และ น.ส.ปสุตา ธรรมิกสกุล ประธานโครงการเข็มวันอานันทมหิดล ประจำปี 2566 ร่วมกันแถลงข่าวงาน น้ำใจ … สร้างกุศล EYES NEED YOU ต่อสายตา … ด้วยสายใจ งานเปิดตัวเข็มวันอานันทมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2566 เข็มที่ระลึกเนื่องใน “วันอานันทมหิดล” วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 8 (9 มิถุนายน) ผู้พระราชทานกำเนิด “แพทย์จุฬาฯ” โดยมี พญ.อุไรวัลย์ ตินนังวัฒนะ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษนายแพทย์ 9 ประธานหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมแถลงข่าว พร้อมด้วย คุณมาริโอ้ เมาเร่อ รวมทั้งดารานักแสดงจากสังกัด GMM TV แกรมมี่, ช่องวัน 31, ช่อง 8, บ. เอ็มโฟร์ และแม๊กซิม่อน ที่มีผลงานออกอากาศทางช่อง 3 และ ผู้มีอุปการคุณ จากองค์กรและหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมงาน ณ โถงชั้น M อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

TOS09927 w

TOS09922 w TOS09987 w
รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ กล่าวว่า โรงเรียนแพทย์แห่งนี้ได้ผลิตแพทย์ที่มีเป้าหมายในการประกอบวิชาชีพเดียวกัน คือ การเป็นแพทย์เพื่อคุณค่าของทุกชีวิต พร้อมมุ่งช่วยเหลือประชาชนอย่างมีคุณธรรมด้วยหัวใจ ในนามของ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้เป็นกระบอกเสียงในการประชาสัมพันธ์โครงการฯ รวมทั้งบริษัท และองค์กรต่างๆ ที่ร่วมสนับสนุนโครงการฯ

TOS09871 w TOS00041 w TOS09999 w
ทางด้าน ศ.ดร.นพ.สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก ได้กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการฯ ว่าคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ถือกำเนิดขึ้นมาในปี พ.ศ.2490 จากพระราชปรารภ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 8 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ที่ทรงต้องการให้ผลิตแพทย์เพิ่มมากขึ้น ให้เพียงพอที่จะช่วยเหลือประชาชน ซึ่งฝ่ายกิจการนิสิตได้ดำเนินการจัดทำเข็มวันอานันทมหิดลมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกเนื่องในวันอานันทมหิดล วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 8 ผู้พระราชทานกำเนิดแพทย์จุฬาฯ เริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.2528 โดย รศ.นพ.ปรีดา ทัศนประดิษฐ อดีตคณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ขณะนั้นดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ได้ริเริ่มจัดทำขึ้นในรูปแบบของสติ๊กเกอร์ ต่อมาได้มีการพัฒนาจนกระทั่งเป็นเข็มดั่งในปัจจุบัน โดยการดำเนินงานอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
เข็มวันอานันมทมหิดล ในปี 2566 ดำเนินการภายใต้แนวคิด EYES NEED YOU ต่อสายตา … ด้วยสายใจ ทางโครงการฯ ได้เล็งเห็นถึงปัญหาของโรคทางตาซึ่งเป็นโรคที่มีความสำคัญ เนื่องจากมีอุบัติการณ์ในวงกว้างในทุกเพศทุกวัย โรคทางตาที่พบในผู้สูงอายุโดยมากเกิดจากภาวะความเสื่อมของดวงตา

TOS00354 w TOS00345 w TOS00196 w

นอกจากนี้สถานการณ์โลกที่ผู้คนในปัจจุบันมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป เช่น มีการทำงานเป็นออนไลน์มากขึ้น การใช้เทคโนโลยีทำให้มีการใช้สายตาจ้องจอโทรศัพท์หรือจอวิดิทัศน์ แต่ในทางกลับกันผู้คนกลับให้ความใส่ใจในสุขภาพตาได้ไม่มากเท่าที่ควร

TOS00175 w TOS00234 w TOS00224 w TOS09898 w

โรคทางตาเป็นโรคที่ซับซ้อนในการตรวจวินิจฉัย และการรักษาจำเป็นต้องอาศัยความรู้และความสามารถจากจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง หากเทียบแล้วจำนวนจักษุแพทย์เฉพาะทางมีปริมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับอุบัติการณ์ของโรคทางสุขภาพตาที่มากขึ้นในทุกปี คนไข้โดยทั่วไปจึงใช้เวลารอคิวนานทั้งในกระบวนการรับการตรวจคัดกรองวินิจฉัยโรค และการรับการผ่าตัด นอกจากนี้ ยังมีผู้ป่วยยากไร้อีกจำนวนมากที่ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการรักษา ทั้งในส่วนของค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่ารักษาพยาบาล ปัจจัยเหล่านี้ทำให้ลดโอกาสในการเข้าถึงการตรวจวินิจฉัยและรักษา

TOS00242 w TOS00256 w

ด้วยทางโครงการฯ มีจุดมุ่งหมายในการสร้างความตระหนักให้แก่ผู้คนในสังคมไทย และเพื่อให้ประชาชนชาวไทยที่มีปัญหาสุขภาพตาได้เข้าถึงการรักษามากขึ้น รายได้จากการรณรงค์ขอรับบริจาคเพื่อรับเข็มวันอานันทมหิดล 2566 จึงจะนำไปสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล, มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สภากาชาดไทย, ช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์อาพาธ – ผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, หน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรม สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ รวมถึงนำไปสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสา สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

TOS00144 w TOS00156 w TOS00130 w TOS00125 w TOS00113 w

รูปแบบของเข็มวันอานันทมหิดล 2566 เป็นโลหะทองเหลืองสีทองเงา เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 เซนติเมตร พระบรมรูปสีทอง ตามแบบพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ที่ประดิษฐานอยู่ ณ ด้านหน้าอาคาร อปร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ พระเกี้ยวสีทอง ดอกกุหลาบสีฟ้าเนื่องจากวันที่ 9 มิถุนายน 2566 ตรงกับวันศุกร์ ด้านหน้ามีตัวอักษรคำว่า “วันอานันทมหิดล ๒๕๖๖” ด้านหลังมีตัวอักษรคำว่า “คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ผู้บริจาคจะได้รับเข็มวันอานันทมหิดลพร้อมโปสการ์ดพระบรมสาทิสลักษณ์ของรัชกาลที่ 8 เป็นที่ระลึก โดยแบ่งเป็นเข็มเดี่ยว (เข็มปี 2566) บริจาคเข็มละ 150 บาท (จัดส่งฟรี) และเข็มชุด 3 ปี (เข็มปี 2563, 2564, 2566) บริจาคชุดละ 250 บาท (จัดส่งฟรี) นอกจากนี้ ทางโครงการฯ ได้จัดทำเสื้อยืด 2 สี คือ สีฟ้าและสีเทา ขนาดไซซ์ XS-3XL บริจาคตัวละ 300 บาท (จัดส่งฟรี) โดยการบริจาคเพื่อรับเข็มฯ และเสื้อยืด ใบเสร็จสามารถลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า
ขั้นตอนการบริจาค พร้อมทั้งการลงทะเบียนเพื่อขอรับเข็มฯ และเสื้อยืด ดังนี้
1. เลือกบริจาคเงินผ่าน 2 บัญชี
– บัญชีวันอานันทมหิดล สาขาสภากาชาดไทย เลขที่บัญชี 045-508231-4
– สแกนผ่าน QR-Code บัญชีมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ (จะได้รับใบรับเงินบริจาค e-Donation)
2. ลงทะเบียนขอรับเข็มฯ หรือเสื้อที่ https://anandaydonation.docchula.com/
ทั้งนี้ ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ตั้งจุดรับบริจาค ณ อาคารวชิรญาณวงศ์, อาคารอานันท-มหิดล ติดตามข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับโครงการเข็มวันอานันทมหิดล ได้ที่ Facebook Fan page: ANAN DAY หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ โทร. 02 256 4183 เวลา 08.00 – 17.00 น. วันจันทร์-ศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ

แชร์เนื้อหานี้ :

TAG

บทความล่าสุด

บทความที่คล้ายกัน

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า
Scroll to Top